Σημαντική Ανακοίνωση – Important Announcement

Καλούνται οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στα Πρωταθλήματα του σωματείου “FRIENDS Bowling League” και “PREMIER Bowling League” για την Αγωνιστική Περίοδο 2017-18, όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν άμεσα την ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ Ηλεκτρονική Εγγραφή Ομάδας / Step2. Στη φόρμα είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία των παικτών.

Ο ελάχιστος αριθμός παικτών που θα πρέπει να δηλωθούν είναι, για τις ομάδες της PREMIER πέντε (5) και για τις ομάδες της FRIENDS τέσσερις (4).

Τελευταία ημέρα για αποστολή καθορίζεται η Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017.

The teams that will participate in the club’s Championships “FRIENDS Bowling League” and “PREMIER Bowling League” for Season 2017-18, are called to complete and immediately submit the UPDATED Teams Online Registration / Step2.

The minimum number of players that should be declared are, for PREMIER teams five (5) and for FRIENDS teams four (4). In the form it is essential to complete all data asked for the players.

Sunday, 10th of September 2017 is determined as the last day for submitting.

Dinos Sofocleous
F.B.C. President.

This entry was posted in FRIEND'S LEAGUE, Αγων. Περίοδος 2017-18, Ανακοινώσεις, Διοργανώσεις Ε.Σ.Μ.Α., Πρωτάθλημα Ε.Σ.Μ.Α., PREMIER League. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s