Χειμερινή μεταγραφική περίοδος – Ανακοίνωση

Μεταγραφικό Πλαίσιο Ε.Σ.Μ.Α. Υπενθυμίζουμε τις Ομάδες του σωματείου μας ότι βάσει Αγωνιστικών Κανονισμών (Άρθρο 10/παράγραφος β), η 2η μεταγραφική περίοδος για μεταγραφές παικτών εντός Ε.Σ.Μ.Α. ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 και ως εκ τούτου καμία μεταγραφή, δε μπορεί να πραγματοποιηθεί πέραν των καθορισμένων ημερομηνιών

Σε περίπτωση που μία ομάδα δε μπορεί να συμπληρώσει πεντάδα για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου λόγω έκτακτης ανάγκης, της δίνεται το δικαίωμα να συμφωνήσει με άλλη ομάδα για παραχώρηση παίχτη της. Αφού κατατεθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή απορρίψει τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Αυτό μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή του Πρωταθλήματος εξαιρουμένων των 3 τελευταίων αγωνιστικών της περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση και ΜΟΝΟ εξαιρείται η παράγραφος ‘γ’ από το άρθρο ‘10’ των Αγωνιστικών Κανονισμών.

C.B.F. LOGO_150Μεταγραφικό Πλαίσιο Κ.Ο.ΜΠΟ. Η δεύτερη μεταγραφική περίοδος, για μεταγραφές παικτών από άλλο σωματείο, ξεκινά το πρωί της 15ης Ιανουαρίου, η ώρα 08.00 και λήγει την 15η  Φεβρουαρίου, η ώρα 24.00 του ιδίου χρόνου. Με την λήξη της 2ηςμεταγραφικής περιόδου δεν θα επιτρέπεται καμία νέα μεταγραφή.

Νοείται ότι νέες εγγραφές αθλητών, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε ομάδα, και δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα είτε προς άλλη ομάδα είτε προς το Σωματείο στο οποίο ανήκουν, επιτρέπονται οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

Ντίνος Σοφοκλέους
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Σ.Μ.Α.

This entry was posted in FRIEND'S LEAGUE, Αγων. Περίοδος 2017-18, Ανακοινώσεις, Διοργανώσεις Ε.Σ.Μ.Α., Πρωτάθλημα F.B.N., Πρωτάθλημα Ε.Σ.Μ.Α., PREMIER League. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s