Έκτακτη Ανακοίνωση – Τερματισμός λειτουργίας Galactica

Αγαπητά μέλη / Dear members,

Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ο πολυχώρος Galactica θα τερματίσει τη λειτουργία του.

We are in the unpleasant position of announcing that Galactica will terminate its operations, effective immediately. 

Στο E-mail μέσω του οποίου ενημερωθήκαμε για την παραπάνω εξέλιξη, επισημαίνεται το γεγονός ότι μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2021 οι αθλητές/μέλη θα πρέπει να παραλάβουν όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα καθώς και τον ατομικό εξοπλισμό μπόουλινγκ.

The notice that has been forwarded to us by E-mail, informed us that by January 15th, 2021, athletes/members will need to collect all their personal belongings as well as their individual bowling equipment from the premises.

Ο χώρος θα είναι ανοικτός τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:
The place will be open on the following dates and times:

04/01/2021 μέχρι/until 08/01/2021 (8:00-18:00) &
11/01/2021 μέχρι/until 15/01/2021 (8:00-18:00).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Μ.Α, στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ομολογουμένως απρόσμενης εξέλιξης, έχει προχωρήσει σε έκτακτη συνεδρία όπου αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα και ενέργειες του σωματείου.

The Board of Directors of F.B.A, in an effort to deal with this unexpected situation, has held an urgent meeting where the next steps and actions of the club, were decided.

Μόλις έχουμε κάτι ανακοινώσιμο θα προχωρήσουμε σε άμεση ενημέρωση των μελών.

As soon as we have something to announce, we will immediately inform all our members.

Εκ μέρους του Δ.Σ. / On behalf of B.O.D.

Ντίνος Σοφοκλέους
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Σ.Μ.Α.

This entry was posted in Announcements, Galactica announcement, Αγων. Περίοδος 2020-21, Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s