Αναθεωρημένο Ετήσιο Πρόγραμμα 2021-22

Παραθέτουμε τα αναθεωρημένα Ετήσια Προγράμματα των δύο κατηγοριών του σωματείου “FRIENDS” και “PREMIER”, μετά και τις πρόσφατες τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν στην τελευταία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έχουν συμπεριληφθεί οι ημερομηνίες στις οποίες θα πραγματαποιηθούν για φέτος τα ταξίδια στο πλαίσιο του προγράμματος “ESMA ON TOUR 2022”.

FRIENDS BOWLING LEAGUE

PREMIER BOWLING LEAGUE

Ντίνος Σοφοκλέους
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Σ.Μ.Α.

This entry was posted in Announcements, Friends Category, Αγων. Περίοδος 2021-22, Αγωνιστικό Πρόγραμμα, Ανακοινώσεις, Ετήσιο Πρόγραμμα, Κατηγορία 'Friends', Κατηγορία 'Premier', Πρόγραμμα Εκδηλώσεων, Ρεπορτάζ / Reportage, Premier Category. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s