Κύπελλο – Cup

(Season 2005-06)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Α’ / QUALIFICATION PHASE Α’

Αποτελέσματα / Results

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Β’ / QUALIFICATION PHASE Β’

Αποτελέσματα / Results

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Γ’ / QUALIFICATION PHASE C’

Αποτελέσματα / Results

ΠΡΟ-ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ / QUARTER-FINALS PHASE

Αποτελέσματα / Results

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ / SEMIFINALS PHASE

Αποτελέσματα / Results

ΤΕΛΙΚΟΣ / FINAL

Score Sheet / Ν.Α.

Statistics Powered by

bottom line