Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ / CLUB COMMITTEE

Σύσταση Δ.Σ. περιόδου Jul 15 – Nov 15

Σύσταση Δ.Σ. περιόδου Nov 15 – Sep 16

Σύσταση Δ.Σ. περιόδου Sep 16 – Jul 17

Σύσταση Δ.Σ. περιόδου Jul 17 – Jul19

Σύσταση Δ.Σ. περιόδου Jul19 – Jul 21

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s